Grondwarmte

De aarde heeft de mogelijkheid om warmte van de zon op te slaan. Ook wordt er vanuit de diepe ondergrond (uit het magma) constant warmte aan de oppervlakte toegevoerd. Deze opgeslagen warmte wordt via water(glycol) gevulde buizen in de grond, naar de warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp onttrekt deze warmte middels een koudemiddel en geeft dit met hulp van zijn compressor af aan de verwarmingsinstallatie in de woning. In de zomer bestaat de mogelijkheid om de overtollige warmte vanuit de woning terug naar de aarde te voeren, dit bevordert tevens de regeneratie (opwarming) van de bodem.

grondwarmte

In de moderne nieuwbouwwoningen kan een grondwarmtepomp uw huis verwarmen. Bij renovatie en/of verbouw is dit afhankelijk van de isolatie van het gebouw en het temperatuurtraject waarop de installatie is ontworpen. Als uit warmteverliesberekeningen blijkt dat er voldoende vermogen door de radiatoren en of de vloeren kan worden afgegeven met een watertemperatuur van 40°C tot 45°C, kan de warmtepomp alleen (monovalent) werken. Hoe lager de aanvoertemperatuur van de installatie, des te hoger is het rendement. Goed ontwerpen is dus belangrijk.

De prijs is sterk afhankelijk van het gevraagde verwarmingsvermogen, het type warmtepomp, de omstandigheden waarin het open of gesloten bronsysteem moet worden geplaatst etc. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning varieert de aanschafprijs all-in tussen de 12.500 en de 25.000 Euro. De verwachte levensduur van een warmtepomp bij normaal gebruik is 15 tot 20 jaar. De praktijk wijst echter uit dat er genoeg warmtepompen al ruim 25 jaar probleemloos draaien.