LEREN & WERKEN

Climatic biedt u slimme oplossingen voor het binnenklimaat in bedrijven en scholen. Hoge luchtkwaliteit en een hoog thermisch comfort zorgen voor een prettige werk- en leeromgeving. Met de totaal oplossing inclusief ontwerp, advies, de installatie én service & onderhoud leveren we een gegarandeerde luchtkwaliteit.

kantoor-2Kantoor
In bijvoorbeeld klaslokalen of krappe vergaderruimten is ventileren van levensbelang. De installaties die we leveren kunnen niet alleen ventileren maar ook verwarmen én eventueel koelen. Met de nieuwste energiezuinige systemen combineren een hoge luchtkwaliteit, comfort en energiebesparing.

Totale klimaatoplossingen
Totaaloplossingen die veelal vraag gestuurd ventileren, verwarmen én koelen. Systemen die ontwikkeld zijn met gebruikers als uitgangspunt. Vraag gestuurde klimaatsystemen op basis van CO2 meting, binnen- en buitentemperatuur en luchtvochtigheid zijn factoren die zorgen voor optimaal comfort en gemak. Energiebesparing en minimale exploitatiekosten worden mede bereikt door dynamische WTW en unieke regel- en meettechniek. Aanwezigheidsdetectie, koppeling van verlichting en zonwering op het klimaatsysteem en monitoring voorkomt verspilling van energie. Optimalisatieregelingen en volledig anticiperend vermogen van technieken zijn dé oplossing voor een optimaal binnenklimaat.

Kantoor en bedrijf

Kantoor en bedrijf

Kantoor en bedrijf
Voor uw werkomgeving hebben we vraag-gestuurde klimaatoplossingen die niet alleen de juiste temperatuur regelen maar die ook voldoende frisse lucht aanleveren. Met een slimme regeltechniek kunnen we gelijktijdig een krappe ruimte vergaderruimte van voldoende frisse lucht voorzien en gelijktijdig de temperatuur in een niet gebruikte ruimte met een recirculatie stand constant houden doormiddel van een minimale belasting. De systemen worden dan aangestuurd door middel van een CO2 gestuurde regeling.

Koelen en verwarmen op een duurzame manier
Omdat de comfort temperatuur niet voor ieder gelijk is, omdat de zon soms de ene kant van een gebouw verwarmt terwijl het aan zijde vriest, omdat een (krappe) ruimte soms overbezet is of helemaal niet in gebruik, passen we de nieuwste technieken toe om het binnenklimaat optimaal te beheersen.
Met de techniek verwarmt de aangevoerde frisse buitenlucht met de afgevoerde lucht (wtw: wartme terugwin unit). Maar het is ook mogelijk om met 1 systeem een ruimte aan de ene kant van het gebouw te koelen en de daar vrijgekomen warmte weer te gebruiken voor een andere ruimte.
Ventilatie, verwarming, koeling warmteterugwinning en filteren in een systeem kan u zomaar 50% energie besparing bieden, zonder dat u op comfort hoeft in te leveren.

Hotel, horeca en detailhandel

Horeca
Of het nu een restaurant, een bar, een Hotel, een bioscoop- of congreszaal is het COMFORT moet optimaal afgestemd zijn op de vraag. Het binnenklimaat is een belangrijk onderdeel van de beleving van de locatie. De toegepaste systemen moeten eenvoudig bediend kunnen worden en zich automatisch aanpassen vaan de veranderende vraag gedurende een dag.

Houdt u zich bezig met de exploitatie van uw onderneming, dan regelen wij het klimaat.

Zuinig met energie
Met het toepassen van warmte-terugwin-units en systemen gelijktijdig verschillende ruimten kunnen koelen en verwarmen maken we een enorme stap voorwaarts in het zuinig omgaan met energie. U kunt uw CO2-uitstoot met 50 tot wel 100% beperken in vergelijking met conventionele klimaatsystemen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Sportschool

Of het nu gaat om een sportschool, fitnesscentrum, sporthal of een gymzaal: het binnenklimaat is van cruciaal belang. Waar lichamelijke prestaties moeten worden geleverd, is een koele en goed geventileerde omgeving een must. Als de omgevingstemperatuur teveel oploopt neemt het uithoudingsvermogen en de prestatie namelijk af. Niet voor niets klagen bezoekers van sportscholen vaak over een te warme omgeving. Daarnaast zijn er normen opgesteld voor de ruimtetemperatuur en ventilatiecapaciteit van sportscholen.
Een sporthal of gymzaal kenmerkt zich door wisselend gebruik en een wisselende bezetting. Traditionele klimaatsystemen houden nagenoeg geen rekening met deze eigenschappen. Wij adviseren u graag energiezuinige slimme oplossingen.

Om er voor te zorgen dat de gymzaal of sporthal ook tijdens warmere dagen of bij een hogere bezetting de gewenste temperatuur behoudt, wordt de ruimte indien nodig automatisch gekoeld met frisse en koele buitenlucht. Dit verhoogt het comfort en welzijn van de bezoekers en sporters.
Met de juiste afstemming van warmteterugwinning, ventilatie en uitstekende filters waarborgen we ook dat de kleedkamers en sanitairruimtes het hele jaar door lekker fris blijven.

Gekoelde ruimten

Gekoelde ruimten

Server ruimte
Servers genereren veel warmte die constant afgevoerd moet worden. Het klimaat systeem moet opwarming van de koude lucht voorkomen – ivm condensvorming – voordat deze de ICT-apparatuur bereikt. Een verlies van meer dan 3 °C vereist aandacht. De afstand tussen de koelmachines en de ICT-apparatuur moet dus ook zoveel mogelijk beperkt worden. Voor een serveruimte is het ook van essentieel belang dat de koeling gegarandeerd wordt hiervoor adviseren wij parallel geschakelde systemen. Door de systemen gelijkmatig te belasten kunnen is het “back-up” systeem altijd “standby”. Ook tijdens onderhoud blijft de koeling zo gegarandeerd.

Subsidie regelingen
Koeling van serverruimten en bestaande datacenters (2015, code 220219) staan op de Energielijst en komen daarom, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 41,5% (2015) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek

Koelcellen
Climatic biedt u graag koel- en vriescellen, voor horeca en laboratoria, samen met haar partners aan.