Climatic Customer Concept

Stap 1: inventarisatie
Wanneer u contact opneemt met Climatic wordt er geïnventariseerd tegen welk binnenklimaatvraagstuk of -probleem u aanloopt. Is het bijvoorbeeld te warm, te koud, te vochtig, te droog? Ervaart u hinder van tocht, lawaai, luchtstromingen, licht? Het zijn slechts een aantal voorbeelden. Ongemakken die niet alleen samengaan met een te hoog energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten. U kunt ook gezondheidsklachten ervaren. Denkt u aan klachten als verkoudheid, niezen terwijl u dit in een andere omgeving niet doet, griepverschijnselen, etc.
Overal waar het woordje ‘te’ voor staat, is niet goed en dat gaat zeker ook hier op. Tevreden is hierop een uitzondering en de eerste stap naar tevredenheid heeft u genomen door contact op te nemen met Climatic

Stap 2: oplossing en advisering
Wanneer helder is waar u tegenaan loopt en wat uw wensen zijn qua energiebesparing en comfort, onderzoekt Climatic voor u welke mogelijkheden er zijn de situatie binnen het door u gestelde budget op te lossen.
Climatic geeft u een helder overzicht van de oplossingen, de kosten en de voor- en nadelen van elke optie. Hierbij wordt ook de buitenschil van het gebouw bekeken. Investeringen in binnenklimaatverbeteringen leveren u alleen dan het maximale voordeel op, wanneer ook de buitenschil van het gebouw energetisch gezien in orde is. Daarom is het belangrijk ook dat aspect te beoordelen.
Samen met u wordt vervolgens de keuze gemaakt voor een bepaalde oplossing. Afhankelijk van de complexiteit van het project, kan het zijn dat dit traject geheel of gedeeltelijk in rekening wordt gebracht. Vanzelfsprekend wordt u hierover vooraf geïnformeerd

Stap 3: behoeftebepaling en calculatie
U heeft een oplossing gekozen en nu kan deze verder worden uitgewerkt. De in te zetten apparatuur, onderdelen en arbeid worden uitgezocht en gecalculeerd. In deze fase stelt Climatic een globale planning op.
Betreft uw project nieuwbouw, dan wordt de planning afgestemd op die van de aannemer zodat de werkzaamheden op elkaar worden afgestemd en de verschillende teams elkaar aanvullen en elkaar niet in de weg lopen.
Betreft uw project bestaande bouw, dan is het belangrijk dat de hinder / overlast van de noodzakelijke werkzaamheden in kaart worden gebracht, zodat de betrokken personen die werken of wonen in het gebouw hiermee rekening kunnen houden.
Tot slot worden in deze fase de benodigde externe diensten bepaald; denkt u aan elektra, bouwkundige werkzaamheden, riolering, enzovoorts.
Al deze zaken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Nadat u deze akkoord heeft bevonden, wordt volgens de gemaakte planning aangevangen met de uitvoering en realisatie van uw project.

Stap 4: uitvoering en realisatie
Korte communicatielijnen zijn kenmerkend voor de manier van werken van Climatic. Dit betekent voor u dat alle uitvoerende zaken worden behandeld door een vaste interne en externe projectleider.
Deze twee medewerkers zijn uw vaste aanspreekpunt gedurende de realisatie van uw project. Zij zijn verantwoordelijk voor het regelen van alle voor uw project noodzakelijke werkzaamheden, zoals het bestellen van materiaal en de controle hiervan, de planning van in- en externe werken en mensen, voortgangscontrole, VGMW (Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Welzijn), het bewaken voorschriften en regelgeving, enzovoorts; één en ander vanzelfsprekend volgens het onderliggende contract.

Stap 5: nazorg en onderhoud / beheer
Wanneer de werkzaamheden van Climatic gereed zijn, wordt het project opgeleverd. Dit betekent dat de eigendomsoverdracht van de installatie plaatsvindt, waarbij u instructie en uitleg krijgt en natuurlijk ook de relevante documentatie en onderhoudsvoorschriften ontvangt.
Tevens stelt Climatic een preventief onderhoudscontract op. Jaarlijks onderhoud verlengt de levensduur van uw installatie met gemiddeld vijf jaar. Daarnaast voorkomt u overmatig energieverbruik en storingen bij extreme kou of hitte