Organisatie

Het bedrijf Climatic bestaat al bijna 40 jaar. Innovatieve ontwikkelingen in duurzaamheid en energiebesparing dat is waar Climatic voor staat. Het beleid en de bedrijfscultuur van Climatic geeft het team ruimte voor eigen ideeën, inbreng en initiatief. Iedereen wordt actief betrokken bij de bedrijfsvoering. Hierdoor worden zowel Climatic als organisatie, als ook haar producten en diensten gedragen door het gehele team. Dit komt de ontwikkeling en groei ten goede van Climatic als uw partner in energiebesparing. U bent verzekerd van uitstekend advies, een oplossing op maat en een perfect nazorg- en onderhoudstraject.

Uw opdracht wordt te allen tijde behandeld volgens een vast concept, het Climatic Customer Concept. Zo weet u gedurende het gehele traject exact wat u van Climatic mag en kunt verwachten en in welk stadium de realisatie van uw project zich bevindt.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn twee kernbegrippen die als een rode draad door de werkwijze van Climatic lopen. Bij Climatic staat groen ondernemen hoog in het vaandel. Naast het milieuaspect zijn de begrippen veiligheid en gezondheid onlosmakelijk verbonden aan de werkwijze van Climatic. Climatic is lid van of aangesloten bij de navolgende brancheverenigingen / organisaties:

VCA
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)
Het VCA toetst en certificeert bedrijven op hun VGM-beheersysteem. Zodoende vertelt de VCA-certificering u meer over het (in orde zijn van het) gehanteerde VGM-beheersysteem van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, o.a. in de bouw-, metaal-, installatie- en transportsector.

F-gassenverordening
Per 1 januari 2010 is de Nederlandse STEK-regeling omgezet naar de Europese F-gassenverordening. Vanaf die datum fungeert STEK onder een nieuwe naam Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (afgekort STEK) enkel nog als exameninstelling in het kader van de regeling koelinstallatie. Diploma’s en erkenningen worden nu verstrekt door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van VROM. De STEK-certificering van Climatic is dan ook omgezet naar het F-gassen certificaat. Het F-gassen certificaat garandeert u dat Climatic haar steentje bijdraagt aan emissiepreventie en reductie.

nvkl_2NVKL
(Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling)
De NVKL is de representatieve brancheorganisatie van 650 bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. De bij de NVKL aangesloten installateurs zijn gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde monteurs in dienst. Als u als particulier zaken doet met een NVKL-lid kunt u terugvallen op de Geschillencommissie Airconditioning (www.sgc.nl). Door de samenwerking tussen de NVKL en de Consumentenbond heeft u de garantie van een goed product. Een NVKL-lid was voorheen verplicht over de STEK-certificering te beschikken. Nu de STEK-certificering is vervangen door het F-gassen certificaat, heeft de NVKL als verlengstuk hiervan het kwaliteitslabel Erkend Specialist Klimaatbeheersing ontwikkeld. Wanneer een bedrijf over het NVKL kwaliteitslabel beschikt, vertelt u dit iets over het kwaliteitsniveau van de producten, diensten, werkwijze en organisatie van het bedrijf in kwestie. Climatic behaalde hiervoor de volledige score van 150 punten.

PED_NVKLPED-certificering
De PED (Pressure Equipment Directive) is een Europese veiligheidsrichtlijn voor alle drukapparatuur met een overdruk van meer dan 0,5 bar. Alleen met een PED-certificaat is een bedrijf bevoegd te werken met dergelijke koelinstallaties. Climatic is in het bezit van het PED-certificaat voor categorie II en III; dit zijn de grotere installaties voor bijvoorbeeld bedrijfspanden. Dit certificaat vertelt u dat Climatic producten levert die voldoen aan de richtlijnen in de wet- en regelgeving. Het PED-certificaat is daarnaast het bewijs dat de producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen die voor deze categorieën gelden.

uneto_borderUneto-VNI
De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland en een factor van belang in de Nederlandse economie en samenleving. Climatic maakt deel uit van de werkgroep duurzame ontwikkelingen van Uneto-VNI.