Duurzame totaaloplossingen

Climatic is specialist op het gebied van energiebesparing en kan u adviseren op de toepassingen op verschillende niveaus.

Installatie Performance Scan (IPS) klimaatinstallaties
De Installatie Performance Scan geeft u snel inzicht in de energieprestatie van uw klimaatinstallatie en de verbetermogelijkheden met als resultaat: minder energiekosten, meer comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat. De scan omvat alle onderdelen van de klimaatinstallatie: warmte- en koude-opwekkers, regelingen, distributiesystemen en afgiftesystemen. Met uitvoering van deze scan voldoet u aan de wettelijk verplichte EPBD-aircokeuring voor installaties met een koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12kW.

Energie adviesrapport (gebouwen)
In het energierapport wordt een meting van de huidige status van een gebouw opgesteld (energielabel) en worden verschillende energiebesparende maatregelen voorgesteld met investeringen, energiebesparingen, terugverdientijden en mogelijke labelsprongen. Ook de mogelijke subsidietrajecten worden in het rapport verwerkt. In overleg met u wordt de keuze en de prioriteit bepaald van de uit te voeren maatregelen. Om tot het juiste resultaat te komen is de invoering van energiebeheer onontbeerlijk. Met de invoering van energiemanagement krijgt u inzicht in uw verbruik en kunt u zo nodig tussentijds bijsturen.

CO2 Footprint (bedrijfsvoering)
Met behulp van de milieubarometer kunt u de CO2 footprint van uw onderneming meten en verbeteren. De milieubarometer is een online instrument van de Stichting Stimular. U kunt een certificaat behalen waarmee u zich als bedrijf aantoonbaar kunt profileren als duurzaam ondernemer.

Energiebesparing woonhuis
Climatic is aangesloten bij de stichting Meer Met Minder. Meer Met Minder is een landelijk initiatief om bestaande woningen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

Maatwerkadvies-rapport
Als u energiezuinige maatregelen wilt nemen, is het verstandig én gemakkelijk eerst een Maatwerkadvies Energiebesparing op te laten stellen. Het rapport geeft aan wat het officiële Energielabel is van uw woning en geeft inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen. Ook wordt duidelijk wat deze maatregelen globaal kosten en welke besparing mogelijk haalbaar is.

Woningdossier
U kunt ook zelf aan de slag om het energielabel van uw woning vast te stellen. Op de website van Meer Met Minder kunt u uw eigen woningdossier aanmaken. Na het invullen van uw postcode en huisnummer, ziet u uw (indicatieve) Energielabel. Vervolgens kunt u energiebesparende maatregelen selecteren, die u zou willen toepassen. Het programma berekent voor u wat de investeringskosten ongeveer zijn en hoeveel energiebesparing u dit oplevert.

Goede ventilatie van groot belang
Goede isolatie van de woning scheelt heel veel in de stookkosten. Maar in een goed geïsoleerd huis is een goede ventilatie wel noodzakelijk omdat anders de lucht te vochtig wordt en te vervuild raakt. Hierdoor kunt u gezondheidsproblemen krijgen. Er zijn volop mogelijkheden voor een goede ventilatie. Van eenvoudige aanpassingen tot complete ventilatiesystemen.

Energie opwekken
Naast energie besparen, kunt u ook uw eigen duurzame elektriciteit en warmte opwekken. Dat kan eenvoudig met zonnepanelen en zonneboilers.