Ventilatie en warmteterugwinning

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid van de mens, zowel thuis als op de werkplek. Door de huidige bouweisen die gesteld worden aan isolatie en kierdichtheid van woningen en kantoren vindt er te weinig natuurlijke ventilatie plaats.

Als er te weinig wordt geventileerd, is dit meestal merkbaar aan een onaangename geur. Vervuilde lucht kan ook gezondheidsklachten veroorzaken zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid, versterking van allergische klachten en irritatie van de slijmvliezen.

WTW ventilatie
Door toepassing van de balans ventilatie met warmte-terug-winning (wtw), kunnen de raamroosters komen te vervallen, daalt het energiegebruik en kunnen we met minder capaciteit een gebouw in de winter verwarmen en in de zomer koel houden. Met de wtw installatie wordt vervuilde lucht afgezogen en schone buitenlucht in de gebruiksruimten toegevoerd.

toep_vent