Author Archive

Climatic levert geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie in combinatie met warmtepompen

Voor herindeling en algemene opwaardering van het kantoor van Van Oers Accountants in Roosendaal heeft Climatic een gebalanceerde luchtbehandelingskast met warmteterugwinning geleverd. In combinatie met de gelijktijdig geleverde lucht-lucht warmtepomp (of airconditioningsinstallatie) maakt Van Oers hiermee een grote slag in de verduurzaming van het pand en is daarmee weer helemaal klaar voor de toekomst. In samenwerking met Daikin Nederland is hier gekozen voor een VRV IV installatie inclusief Heatrecovery waarmee het hoogst haalbare rendement gecombineerd is met optimaal gebruikersgemak in bediening en flexibiliteit. Er zijn in totaal 4 buitendelen geleverd, waarvan 1 voor de luchtbehandelingsinstallatie, in combinatie met 27 binnendelen.

Climatic plaatst warmtepomp installatie bij Dalton Medical bv in Oosterhout

Bij Dalton Medical bv in Oosterhout heeft Climatic in april 2018 samen met Daikin een VRV IV warmtepomp installatie opgeleverd. De installatie kan de verschillende kantoren koelen en op een duurzame manier (bij-)verwarmen. Er is gekozen om de FullyFlat en Roundflow cassette units in de plafonds te integreren. De units verdelen de lucht over de verschillende ruimtes via de plafonds. Hiermee wordt een goede koeling bereikt en worden tochtklachten voorkomen als de units op volle capaciteit draaien.

Regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)

[bron: mijnondernemingduurzaam.nl]

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie?  Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Lees verder…

147 miljoen voor energiesubsidie

[bron: installatie.nl]

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Op de Energielijst 2018 staan technieken die tot 54,5 procent van de investeringskosten belastingvoordeel bieden. Het budget voor de EIA is 2018 147 miljoen euro.

Energiebalancering
Een grote wijziging op de Energielijst 2018 is energiebalancering. Slimme systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatiesoftware te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut.
Elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar waterstof (Power to Gas) of naar warmte (Power to Heat). Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk.

Andere wijzigingen
Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook energiebesparing door de zeevaart komt nu in aanmerking. Nieuw is de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.
Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Impuls duurzame groei
De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks aan. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actuele Energielijst geeft een impuls om energie te besparen en aan duurzame economische groei. De EIA draagt daarmee bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.