Luchtbehandeling

Luchtbehandeling is de combinatie van verwarming, airconditioning en ventilatie in één systeem.

Een moderne werkomgeving moet voldoen aan de regels van het Bouwbesluit en de Arbowet. Zeker in combinatie met de huidige eisen die gesteld worden aan isolatie en kierdichtheid, is goede luchtbehandeling van groot belang.

Omdat niet iedereen hetzelfde binnenklimaat als prettig ervaart, is het belangrijk dat de luchtbehandeling goed op de situatie wordt aangepast. Hierbij is een juiste afstemming en capaciteit erg belangrijk.

toep_lucht