[Tekst: Lieke Bousema – Beeld: Ned Air]

Voldoende frisse lucht, zonder de esthetiek van het gebouw te beïnvloeden

Frisse lucht voor iedereen. Zowel thuis, op het werk als op school. Dát is al ruim 30 jaar de ambitie van Ned Air; een innovatieve fabrikant van luchtbehandelingssystemen, warmteterugwinunits en dakventilatoren. “Als gevolg van de coronapandemie is de luchtkwaliteit in onze (maatschappelijke) gebouwen hoog op de agenda gekomen”, weet Jeroen Stoel, key accountmanager bij Ned Air. “Ook in scholen. Gesteund door bijvoorbeeld de SUVIS-regeling hebben vele scholen inmiddels hun ventilatiesystemen aangepakt. Met de aanpak van met name de nieuwere scholen, is echter vooral het laaghangend fruit geplukt. De monumentale schoolgebouwen zijn wat achtergebleven. Bijvoorbeeld vanwege de discussies met Welstand, die de unieke uitstraling van de scholen te allen tijde wil behouden. Met onze decentrale EduComfort 1000 unit komen wij aan deze wens tegemoet en wordt tóch voldoende frisse lucht mogelijk.”

Ned Air ondersteunt installateurs van schoolprojecten met hands-on advies en (montage)ondersteuning. Maar ook met een compleet assortiment (maatwerk)producten, die lokaal ontwikkeld en geproduceerd worden. Hierdoor worden snelle levertijden én een minimale CO2-uitstoot voor transport geborgd.

Ook voor hooghangend fruit

Ned Air is een veelgevraagde partner in de verduurzaming en verbetering van monumentale schoolgebouwen. Een interessante doelmarkt, volgens Stoel, want het aantal monumentale schoolgebouwen in Nederland is enorm. “De uitdaging in deze gebouwen is om bij de toepassing van goede ventilatie het aanzicht van het gebouw in tact te laten. Veel oudere schoolgebouwen hebben geen mechanisch ventilatiesysteem. En is deze er wel, dan voldoet zij vaak niet (meer) aan de huidige ventilatie-eisen. Om het bestaande (vaak centrale) systeem te upgraden naar de actuele luchtkwaliteitseisen, is bouwkundig vaak niet mogelijk. Hierdoor zijn docenten genoodzaakt om de ramen te openen om het lokaal te luchten en het CO2-niveau te verlagen. Met de winter in het vooruitzicht en in een tijd van hoge(re) energielasten en een uitdagende duurzaamheidsopgave zijn hiervoor snel alternatieven gewenst.”

Curio in Breda bewijst dat het kán

Ook Curio kampte met deze uitdaging. De regionale opleider en aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs en AOC-opleidingen besloot te gaan voor een structurele ventilatieoplossing voor bijvoorbeeld haar vestiging Economie en Ondernemen in Breda. Een deel van dit gebouw heeft een monumentale status en dus golden er restricties voor een eventuele verbouw. Installateur Climatic B.V. kreeg vanuit de afdeling huisvesting van Curio de opdracht om een structurele oplossing te bieden voor een goede ventilatie-installatie. Belangrijkste eis hierbij was dat de units moesten voldoen aan het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B. De keuze viel hierdoor al snel op de decentrale EduComfort 1000 ventilatie-unit van Ned Air. “Curio was al bekend met de goede werking van deze unit”, aldus Stoel. “In 2021 heeft zij namelijk ook een aantal EduComfort units toegepast op haar locatie in Roosendaal (Johan Cruyff College).”

Monitoren op afstand

In de zomervakantie van 2022 heeft Ned Air 15 EduComfort 1000 units geleverd voor de locatie in Breda. “Deze units kunnen op afstand gemonitord worden middels EduConnect. De ventilatie-units zijn door Climatic B.V. in diverse lokalen en lerarenruimtes geïnstalleerd. Hierbij is gekozen voor volledige inbouw en half-inbouw in het bestaande systeemplafond.”

In één schoolvakantie geregeld

De decentrale Ned Air EduComfort 1000 kan eenvoudig in het lokaal worden opgehangen, waarna alleen twee luchtzijdige aansluitingen naar buiten gemaakt hoeven worden. Ofwel door de gevel, ofwel door het dak. “De units kunnen in één schoolvakantie geplaatst worden, waardoor tijd en kosten worden bespaard”, besluit Stoel. “De unit regelt de ventilatie op basis van het CO2-niveau in de ruimte en kan tot 950 m3/h stil (<33 dBA) inblazen. Bovendien voldoet zij aan alle eisen van de voormalige SUVIS-regeling, die inmiddels is opgevolgd door de DUMAVA-subsidie. Dankzij een fysieke WTW-module (mechanische tegenstroomwisselaar) is een hoog thermisch rendement van 90% gegarandeerd.”