Met deze verplichte keuring geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Building Directive, EPBD). Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.

Eigenaren of huurders van gebouwen met een koelvermogen van meer dan 12 kW, zijn nu wettelijk verplicht hun klimaatinstallaties periodiek te laten keuren op energieprestaties. Uit de keuring volgt een concreet advies over mogelijke verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. De keuring moet eens in de 5 jaar worden uitgevoerd.
De uitvoering van de maatregelen valt niet onder de keuring maar wordt echter wel opgelegd door de wet Milieubeheer. Hierin staat dat gebouweigenaren verplicht zijn om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uit te voeren.
De overheid heeft een schema opgesteld met uiterlijke data van uitvoering van de keuringen voor de bestaande installaties. Meer informatie over deze data vindt u op www.aircokeuring.nl
Climatic zal al haar klanten die onder deze verplichte keuring vallen persoonlijk benaderen en informeren wat deze keuring voor hen inhoudt.