[bron: installatie.nl – Thom Groot Nibbelink]

De verplichte gasaansluiting gaat vervallen in Nederland. Hierdoor moet in 2050 nauwelijks CO2 worden uitgestoten. Stedin heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren over gasloos wonen door ingenieursbureau DWA. Conclusie: De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Onderzoek
DWA onderzocht bij zes woningtypes wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp.

Bij vijf van de zes woningtypes waren de maandlasten van een nieuwbouwwoning zonder aansluiting op het gasnet gelijk of lager zijn dan voor een woning met een gasketel en aansluiting op het gasnet. Hierbij is gerekend met de totale kosten voor de bewoner (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van vijftien jaar (de levensduur van een gasketel). Alleen de galerijwoning scoort iets minder goed, maar het verschil is minimaal. Wordt gerekend over een periode van dertig jaar jaar, dan geldt dat de kosten voor alle woningtypes lager zijn.

Geen stadswarmte
Er is gerekend met de huidige kosten van energie, energiebelastingen, investeringskosten, (fiscale) subsidies. De studie van DWA bevat ook een gevoeligheidsanalyse, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld bij een hogere gasprijs gasloos bouwen nog rendabeler wordt.
In het onderzoek van DWA is collectieve verwarming, zoals stadswarmte, niet meegenomen. Het onderzoek laat zien dat de all-electric oplossing in de meeste situaties al een goed alternatief is voor een woning op gas. In sommige situaties kunnen collectieve verwarmingssystemen een goed alternatief zijn voor de all-electric oplossing.