Voorwaarden ISDE 2017 gewijzigd

[bron: installatie.nl – Thom Groot Nibbelink]

Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden. Zo wordt het budget voor 2017 verhoogd van 70 miljoen naar 90 miljoen euro. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
De gewijzigde ISDE regeling is op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 juli 2017 wijzigen de subsidiebedragen voor de lucht-water warmtepompen. Ook kunnen dan gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie
Voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen, gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Energieakkoord
Met de ISDE levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de gewenste energietransitie. Dit draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord om 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16 procent in 2023.

Gasloos wonen meestal goedkoper

koken-op-gas-800x533[bron: installatie.nl – Thom Groot Nibbelink]

De verplichte gasaansluiting gaat vervallen in Nederland. Hierdoor moet in 2050 nauwelijks CO2 worden uitgestoten. Stedin heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren over gasloos wonen door ingenieursbureau DWA. Conclusie: De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Onderzoek
DWA onderzocht bij zes woningtypes wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp.

Etten-Leur proeftuin voor duurzame renovatie particuliere woningen

duursaam

Energie-coöperatie DuurSaam Etten-Leur heeft een subsidie verkregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een bijzonder project, dat tot doel heeft de particuliere woningbezitter zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. ‘Lokale marktpartijen werken binnen het Team Duurzaam Verbouwen Etten-Leur samen om een integraal aanbod te kunnen doen aan de eigenaar-bewoner’, aldus projectleider Kees Bulthuis. ‘Het is een ambitieus experiment.’

Subsidie voor duurzame energie

infographic-duurzame-apparaten-ezBurgers, maar ook ondernemers die in hun eigen huis of bedrijf duurzame energie willen opwekken, kunnen hiervoor in 2016 subsidie aanvragen. In totaal stelt het ministerie van Economische Zaken 70 miljoen euro beschikbaar.

Zonneboilers
De subsidie is bedoeld voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen en pelletkachel. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler.

Warmtepompen
Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor tot 1.500 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp.

pelletkachelPelletkachels
Een pelletkachel levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 490 euro per jaar en kost gemiddeld 4.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 500 euro subsidie aanvragen. Bij pelletkachels met een vermogen boven de 10 kilowatt komt hier voor iedere extra kilowatt nog 50 euro aan subsidie bovenop.

Energiebespaarfonds
Naast de nieuwe subsidieregeling kunnen woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis sinds begin vorig jaar ook een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij een lening kan worden afgesloten om bijvoorbeeld de aanschaf van hoogrendementsglas, dakisolatie of zonnepanelen te financieren.

Verbod op R22

Nieuws_auto_auto_c650_c217_oeb1_gCenter_q_r22

Per 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK’s verboden. Hieronder valt het koudemiddel R22, inclusief mengsels waarin R22 is toegepast, zoals R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in klimaatinstallaties of warmtepompen. Dat kan gevolgen hebben voor uw installatie.