Etten-Leur proeftuin voor duurzame renovatie particuliere woningen

duursaam

Energie-coöperatie DuurSaam Etten-Leur heeft een subsidie verkregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een bijzonder project, dat tot doel heeft de particuliere woningbezitter zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. ‘Lokale marktpartijen werken binnen het Team Duurzaam Verbouwen Etten-Leur samen om een integraal aanbod te kunnen doen aan de eigenaar-bewoner’, aldus projectleider Kees Bulthuis. ‘Het is een ambitieus experiment.’

Het bepalen van de juiste energiebesparende en -opwekkende maatregelen per woning is ingewikkeld en vraagt om kennis. Bovendien kan het gaan om aanzienlijke investeringen, waarvan het niet altijd duidelijk is of en wanneer deze worden terugverdiend. ‘Met als gevolg dat er op de particuliere woningmarkt op dit gebied eigenlijk niets gebeurt. Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Laat maar zitten, nu even niet, hoor je ze zeggen. En dat is hartstikke jammer als je weet dat veel mensen eigenlijk best wel oren hebben naar extra wooncomfort, een lagere energierekening en een hogere (verkoop)waarde van de woning.’

Wat zou het dan volgens Bulthuis handig zijn te rade te kunnen gaan bij één organisatie, één team van specialisten. ‘Mensen moeten niet langs 1001 partijen hoeven gaan. Vanuit dit project hebben we de ambitie om pro-aktief aan de slag te gaan, om als team geïnteresseerden als het ware de oplossing op een presenteerblaadje aan te bieden.’

Het Team Duurzaam Verbouwen Etten-Leur bestaat uit onder andere een bouwkundige/architect, een makelaar, een EPA-adviseur met verstand van energielabels, een financieel specialist, een nul-op-de-meter-adviseur, een aannemer, een installateur en een projectleider. De gedreven club heeft inmiddels een drietal woningen in Etten-Leur – die bij de makelaar in de verkoop staan – aan een grondige technische inspectie onderworpen,. ‘Dit moet leiden tot een maatwerkadvies nieuwe stijl’, aldus Bulthuis.

‘We inventariseren, maken een plan en een calculatie. We laten zien hoe een woning verbeterd kan worden, of men in aanmerking komt voor een (hogere) lening bij de bank of een eventuele subsidie. We maken een financieel plan om alle kosten en baten helder te krijgen. En uiteraard vertellen we wat de investering op zou kunnen leveren aan woon- en gebruikscomfort, wat deze bijdraagt aan de uitstraling van de woning en wat er op jaarbasis mee zou kunnen worden bespaard aan energiekosten. Dat kan ook een stap-voor-stap-aanpak zijn.’

Volgens Bulthuis zou de Etten-Leurse pilot als landelijk voorbeeld kunnen dienen. ‘We gaan onze ervaringen documenteren, zodat partijen elders in het land daar hun voordeel mee kunnen doen.’

Voor meer informatie: Kees Bulthuis (secretaris energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur), tel. 076-5012554 / 06-46211152