Regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)

[bron: mijnondernemingduurzaam.nl]

Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie?  Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Lees verder…

147 miljoen voor energiesubsidie

[bron: installatie.nl]

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. Op de Energielijst 2018 staan technieken die tot 54,5 procent van de investeringskosten belastingvoordeel bieden. Het budget voor de EIA is 2018 147 miljoen euro.

Energiebalancering
Een grote wijziging op de Energielijst 2018 is energiebalancering. Slimme systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatiesoftware te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut.
Elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar waterstof (Power to Gas) of naar warmte (Power to Heat). Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk.

Andere wijzigingen
Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook energiebesparing door de zeevaart komt nu in aanmerking. Nieuw is de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.
Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Impuls duurzame groei
De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks aan. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actuele Energielijst geeft een impuls om energie te besparen en aan duurzame economische groei. De EIA draagt daarmee bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Voorwaarden ISDE 2017 gewijzigd

[bron: installatie.nl – Thom Groot Nibbelink]

Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden. Zo wordt het budget voor 2017 verhoogd van 70 miljoen naar 90 miljoen euro. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
De gewijzigde ISDE regeling is op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 juli 2017 wijzigen de subsidiebedragen voor de lucht-water warmtepompen. Ook kunnen dan gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie
Voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen, gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Energieakkoord
Met de ISDE levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de gewenste energietransitie. Dit draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord om 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16 procent in 2023.

Gasloos wonen meestal goedkoper

koken-op-gas-800x533[bron: installatie.nl – Thom Groot Nibbelink]

De verplichte gasaansluiting gaat vervallen in Nederland. Hierdoor moet in 2050 nauwelijks CO2 worden uitgestoten. Stedin heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren over gasloos wonen door ingenieursbureau DWA. Conclusie: De bewoners zijn financieel beter af en het milieu is ermee geholpen.

Onderzoek
DWA onderzocht bij zes woningtypes wat de verschillen zijn in maandlasten en de totale kosten over een bepaalde periode tussen een woning die nog met een gasketel wordt gebouwd en een woning zonder gasaansluiting die wordt verwarmd met een warmtepomp.

Etten-Leur proeftuin voor duurzame renovatie particuliere woningen

duursaam

Energie-coöperatie DuurSaam Etten-Leur heeft een subsidie verkregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een bijzonder project, dat tot doel heeft de particuliere woningbezitter zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van duurzaamheid. ‘Lokale marktpartijen werken binnen het Team Duurzaam Verbouwen Etten-Leur samen om een integraal aanbod te kunnen doen aan de eigenaar-bewoner’, aldus projectleider Kees Bulthuis. ‘Het is een ambitieus experiment.’